Bliv ringet op

  Alle nyheder

  Her ser du en oversigt over alle nyheder på siden

  Tegl

  Tegl

  Super spændende opgave, hvor kunden havde fokus på den oprindelig stil. Alt gammelt tegl blev fjernet sammen med isoleringen. Efterisolering med a-isolering,hævet gangbro i loftrum, ny isoleret loftlem. Alt træværk blev udskiftet, udført i gammel stil med...
  Tegl

  Tegl

  I forbindelse med nybyg, var vi underleverandøren på tagentreprisen. Her udførte vi rejs af spær, undertag, lægteunderlag samt udlægning af teglsten. Undertaget udført med banevare fra Icopal med 20 års total garanti. Skotrender er undersænket udført med 18mm...
  Tegl

  Tegl

  Nyt tegltag, udført med banevare undertag fra Icopal, Monarprem 1000 med 20 års total garanti. Skotrender undersænket efter gældende regler. Tagrender i zink udført af blikkenslager. Tegl med engoberet sort overflade behandling.
  Quadro tag by Icopal

  Quadro tag by Icopal

  Demontering af eksisterende skiffer tag. Montering af nyt undertag fra Icopal med 20 års total garanti. Montering af nyt lægteunderlag for Qudro plader, Opmuring af gesimskanter. Montering af Quadro plader inkl. Nye kapsler samt dark silver tagrender ligeledes fra...
  Eternitskiffer

  Eternitskiffer

  Efternitskiffer 600’600 lagt diagonalt. Specielt udført pyramide ovenlys. Afsluttet med zinkinddækninger udført af blikkenslager.
  Eternittag

  Eternittag

  Demontering af eksisterende asbest eternitplader. Alle plader er demonteret og bortskaffet efter den gældende arbejdsmiljø lovgivning, med værnemidler til tømrersvendene og indpakning i plastik på paller, med efterfølgende afhentning med kran fra stillads så vi kun...
  Beton tag

  Beton tag

  I forbindelse med renovering af overetagen blev taget også skiftet. Der blev monteret nye spær, så isoleringskrav kunne opfyldes. Nyt undertag fra Icopal, med 20 års total garanti, nye lægter samt beton sten. Ydermere stod vi for blik entreprisen, hvor alle tagrender,...
  Beton tag

  Beton tag

  Ca. 450 m2 nyt betontag fra B&C. Ved udskiftning af tag blev der ligeledes lavet nye gavle, vindskeder og stern i vedligeholdelsesfri beklædning fra Ivarsson. Ydermere blev der lavet vindstop, efterisoleret samt isat nye Velux ovenlysvinduer.
  Decra tag

  Decra tag

  Montering af nye decra plader på eksisterende eternitplader. Vindskeder og stern beklædt med vedligeholdelsesfrit Ivarplank beklædning.
  Decra tag

  Decra tag

  Demontering af gammelt asbesttag jf. gældende arbejdsmiljølovgivning. Herefter montering af nyt undertag, lægter samt nye Decra plader i kulsort classic. Derudover også nyt vindstop, ventileret tagrrum samt ny vedligeholdelsesfri beklædning på vindskeder, sternbrædder...
  Decra tag

  Decra tag

  Udskiftning af eksisterende B5 eternitplader til nye Classic Decra tagplader i rød. Da de eksisterende spær ikke var høje nok efterisolering blev disse ved samme lejlighed forhøjet, så der var plads til mere isolering. Efterfølgende blev der monteret ståltagrender fra...
  Naturskiffer

  Naturskiffer

  Demontering af eksisterende asbestholdning skiffertag. Nedtagning og bortskaffelse jf. gældende arbejdsmiljølovgivning. Fjernelse af eksisterende isolering. Efterisolering med nyt a-isolering, i skunk, skråvægge samt på loft. Ny gangbro grundet hævet isolering....